Vigsel

Genom en vigsel ingås ett juridiskt giltigt äktenskap. I Sverige går det att gifta sig kyrkligt eller borgerligt. Kyrklig och borgerlig vigsel har samma juridiska ställning men när man gifter sig kyrkligt ingår en religiös vigselgudstjänst inför präst och vittnen. Vigselgudstjänsten planeras i samråd mellan brudparet och prästen. Prästen har det yttersta ansvaret över gudstjänstens olika moment men ofta går det bra att komma med egna önskemål för att få en personlig prägel på vigseln. Syftet med den kyrkliga vigseln är att be Gud välsigna makarnas äktenskap. Vanligtvis måste minst en av de som gifter sig vara församlingsmedlem för att få gifta sig i Svenska kyrkan.

Vigsel börjar med samtal

Innan vigseln brukar brudparet ha några så kallade vigselsamtal tillsammans med prästen. Samtalen kan ske i kyrkan, i församlingshemmet eller hemma hos brudparet. Det är inte obligatoriskt att ha vigselsamtal men de allra flesta par väljer att ha dem. På vigselsamtalen diskuterar man hur brudparets liv har sett ut, hur livet ser ut just nu, och hur paret ser på framtiden. På vigselsamtalet kan man dessutom diskutera alla praktiska arrangemang som rör parets vigsel. Vill man till exempel ha egen musik i kyrkan är vigselsamtalen ett bra tillfälle att diskutera det. Om det behövs kan även musiker delta i vigselsamtalen.

Ibland påstås det att en kyrklig vigsel kostar mycket men det är en myt. Om minst en i brudparet är församlingsmedlem är det gratis att gifta sig i Svenska kyrkan. Varken präst, kantor eller vaktmästare kostar något. Som församlingsmedlem kan man dessutom välja att gifta sig i en församling där man inte bor utan att det kostar något. Om brudparet däremot vill ha egna musiker eller om de vill ha speciella blomsterdekorationer i kyrkan måste de dock stå för kostnaderna själva. Det samma gäller förstås för eventuella bröllopsfester efter vigseln. Kyrkan blandar sig inte i det som sker efter vigseln.

Den stora dagen

I vissa kulturer och i amerikanska filmer hör det till att vigseln börjar med att bruden leds in i kyrkan av sin far, men den traditionen är mindre vanlig i en Svensk vigsel. De flesta svenska par väljer att gå uppför kyrkgången tillsammans. Vigseln inleds vanligtvis med ingångsmusik och sedan en psalm. Efter det lovprisar prästen Gud och ber Gud välsigna brudparet. Prästen fortsätter sedan med att läsa några passande bibelstycken. Ibland kan även brudparets nära vänner läsa några stycken ur Bibeln. Efter det är det dags för det välkända momentet där prästen frågar brudparet om de vill ta varandra till hustru och man.

En präst förrättar en vigsel

Efter att båda har svarat ja på frågan ska brudparet ge ringarna till prästen. Ibland är det bröllopsmarskalken, eller ”best man” som rollen ofta kallas i modernt språkbruk, som ansvarar för ringarna under en vigsel men det är inte ett krav. Prästen vänder sig mot altaret och ber en bön över ringarna och därefter ges de tillbaka till brudparet. Brudtärnan tar tillfälligt över brudbuketten och brudparet håller ringarna samtidigt som de avger löften om att älska varandra tills döden skiljer dem åt. Sedan förkunnar prästen att äktenskapet har ingåtts. Till skillnad från en anglosaxisk vigsel hör det inte till svensk vigseltradition att prästen ger brudparet tillåtelse att kyssa varandra. Efter förkunnandet sjungs en psalm och brudparet faller på knä och ber två böner. Vigseln avslutas med ytterligare en psalm och utgångsmarsch.

Intyg och registrering

Inför en vigsel måste man ansöka om hindersprövning hos Skatteverket. Skatteverket kontrollerar att ingen av de två personerna som vill gifta sig är juridiskt hindrade från att ingå äktenskap med varandra. Hinder föreligger om någon av parterna redan är gift eller om de är underåriga. Nära släktingar i rakt upp- eller nedstigande led får inte heller gifta sig i Sverige. Efter en vigsel ska vigselförrättaren, det vill säga prästen, underteckna och skicka in ett intyg till Skatteverket om att äktenskap har ingåtts. I intyget intygar prästen att äktenskapet har ingåtts enligt Sveriges lagar. Skatteverket registrerar sedan äktenskapet och makarnas eventuella nya efternamn i folkbokföringsdatabasen. Makarna får ett vigselbevis av vigselförrättaren och förhoppningsvis lever de sedan lyckliga i många år.